Odborné poradenstvo

Kominár je školený, aby Vám odborne poradil aké opatrenia urobiť na zvýšenie bezpečia Vašej domácnosti a členov Vašej rodiny pred hrozbou požiaru, prípadne nehody udusením spalinami.

Veľmi radi Vám poradíme:

  • ohľadom doterajšieho komína, ktorý využívate v domácnosti,
  • v možnostiach pripojenia, kúpy a inštalácie nového spotrebiča,
  • v otázkach vhodnosti spalinovej cesty pri úvahách nad kúpou spotrebiča pre tuhé aj plynné palivo,
  • pri svojpomocnej stavbe tehlového komína.