Frézovanie komínového dechtu

Frézovanie komína je technologický postup rekonštrukcie komína, ktorým sa rozširuje vnútorný priemer komínovej šachty. Zväčšením prieduchu sa zlepší ťah komína a je možné v dome, resp. bytovej jednotke, používať moderné krbové vložky alebo kachle.

Komínová fréza sa pri frézovaní spúšťa do komínového prieduchu. Frézuje sa zdola nahor, pričom roztočené reťaze na fréze drvia stenu komína. Frézovaním komínového dechtu je možné odstrániť usadený decht v komíne a obnovenie pôvodného priemeru komína. Frézovať možno aj krivé komíny.

Komín, ktorý chcete frézovať by nemal byť nadmerne poškodený (možnosť konzultácie).  Pri frézovaní komínového telesa so združenými prieduchmi je možné vyfrézovať iba každý druhý prieduch. Vyfrézovať sa dá prakticky každý komín.

Frézovanie komínového dechtu prináša nasledujúce výhody:

- odstránenie zamoknutého, zadechtovaného muriva,

- odstránenie zápachu,

- zlepšenie ťahu komína,

- modernizácia, s vyfrézovaným komínom môžete používať najmodernejšie vykurovacie technológie,

- ušetríte náklady spojené s búraním starého a stavaním nového komína.