Naše služby

Kominárstvo je jedným z najstarších remesiel na svete, ktoré sa zaoberá čistením, kontrolou a opravou komínov, zariadení na odvod splodín spaľovania, spaľovacích zariadení a ďalších súvisiacich zariadení. 


Najväčší rozkvet zažívalo v dobe priemyselnej revolúcie. Od tejto doby sú kominári - vďaka nárastu počtu obyvateľov a tým súvisiacej zvýšenej potreby obydlí, čo znamená aj komínov - stále viac potrební


V súčasnosti, s nárastom ústredných kúrení, je kominárov čoraz menej. My sa napriek tomuto faktu kominárskemu remeslu stále venujeme a sme ochotní pomáhať v každej situácii.