Čistenie a kontrola komínov

Čistenie komína je činnosť, ktorú by mal vykonávať z odborného a profesijného hľadiska kominár. Dbajte na to, aby Váš komín bol čistý a priechodný. Vytvoríte tak v ňom ťah, ktorý potrebuje kotol pre dobré spaľovanie a ušetríte výrazne na spotrebe paliva. Čistenie komína je základom pre dobré horenie vykurovacieho paliva, jednoduché čistenie, údržbu a bezpečnosť objektu.

V prípade, že sa čistenie zanedbá, začne sa na stenách tehlového komína usadzovať decht, ktorý sa môže časom zapáliť a celý komín následne vyhorí.

Kontrola komína obsahuje kontrolu použitých materiálov na výstavbu dymovej cesty v minulosti, spôsobu pripojenia spotrebiča a doterajšieho stavu. Kontrola platí rovnako na komín a na dymovod (rúra). Komíny sa kontrolujú z vonkajšej i vnútornej strany, od ústia - hornej časti, až po spodok. Zhodnotí sa technický stav komína, materiály použité v minulosti, prípadne vložky podľa vyhlášok a technických noriem.

Kominár je školený, aby Vám odborne poradil aké opatrenia urobiť na zvýšenie bezpečia Vašej domácnosti a členov Vašej rodiny pred hrozbou požiaru, prípadne nehody udusením spalinami.

Kominár kontroluje okrem samotného komína aj strechu, hrady, steny, podlahu a upozorní Vás, ak domácnosti hrozí riziko.